image
Choose your country or region
Home > Help & Support > Polityka prywatności

Polityka prywatności


Polityka prywatności

A. POZYSKIWANIE INFORMACJI.

B. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH.

C. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

D. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH.

E. PLIKI COOKIE.

F. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.

G. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.

H. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

I. UŻYTKOWNICY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Podstawa prawna przetwarzania danych

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Prawa użytkownika

J. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ.


xp-pen.com ("Witryna", "my" lub "nas") uznaje znaczenie prywatności, a także znaczenie zachowania poufności danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich produktów i usług świadczonych przez nas i określa sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje w odniesieniu do użytkowników Witryny. Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie w przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem urządzeń mobilnych, aplikacji mobilnych lub stron internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych.

 

A. POZYSKIWANIE INFORMACJI

Prywatność użytkownika jest dla firmy XPPen priorytetowa i dlatego podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, aby nie gromadzić od użytkownika więcej informacji, niż jest to konieczne do świadczenia usług i ochrony konta użytkownika:

· Informacje obejmujące nazwę użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail będą gromadzone w momencie rejestracji użytkownika w Witrynie. W przypadku rejestracji konta XPPen za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, możemy gromadzić nazwę konta i zdjęcie profilowe na tych platformach.

· Jeśli użytkownik zdecyduje się odpowiedzieć na nasze dodatkowe kwestionariusze dla zarejestrowanych członków, możemy również gromadzić informacje o stanie cywilnym, narodowości, płci, dacie i/lub roku urodzenia, rocznym dochodzie, miesięcznych wydatkach i preferencjach użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce podawać takich informacji, nie będzie to wpływać na korzystanie z naszych usług i produktów.

· Jeśli użytkownik skontaktuje się z naszym działem obsługi klienta, możemy nagrać jego rozmowę z nami i zebrać dodatkowe informacje w celu zweryfikowania jego tożsamości.

· Rejestrujemy szczegóły aktywności użytkowników w Witrynie. Informacje dotyczące takich transakcji (w tym między innymi rodzaje i specyfikacje towarów, informacje o cenach i dostawach, wszelkie zapisy dotyczące sporów i wszelkie informacje ujawnione na jakimkolwiek forum dyskusyjnym) mogą być gromadzone, gdy transakcje są przeprowadzane lub udostępniane za pośrednictwem Witryny.

· Od czasu do czasu zbieramy informacje o naszych użytkownikach i potencjalnych użytkownikach podczas targów, wydarzeń branżowych i innych funkcji. Informacje, które możemy gromadzić podczas tych wydarzeń, obejmują między innymi imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail.

· Rejestrujemy działania użytkowników związane z zakupami i przeglądaniem na naszej platformie, w tym między innymi adresy IP, wzorce przeglądania, wzorce zachowań kupujących i informacje o sprzęcie. Ponadto gromadzimy informacje statystyczne na temat Witryny i osób ją odwiedzających, w tym między innymi adresy IP, oprogramowanie przeglądarki, system operacyjny, atrybuty oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, liczbę sesji i unikalnych odwiedzających.

Niektóre gromadzone przez nas dane mogą być definiowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych ("Dane osobowe").

Aby umożliwić nam świadczenie usług i dostarczanie produktów użytkownikom, wymagane jest podanie przez nich określonych kategorii danych (które mogą obejmować Dane Osobowe), takich jak nazwa użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli określone dane są wymagane, poinformujemy o tym użytkownika w momencie ich zbierania. W przypadku, gdy użytkownicy nie podadzą wystarczającej ilości danych oznaczonych jako niezbędne, możemy nie być w stanie ukończyć procesu rejestracji lub dostarczyć określonych produktów, lub usług.

 

B. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników do następujących celów:

· Weryfikacja tożsamości użytkownika;

· Sprawdzenie, czy użytkownik kwalifikuje się do rejestracji jako użytkownik Witryny;

· Przetwarzanie rejestracji jako użytkownika, dostarczanie identyfikatora logowania do Witryny oraz utrzymywanie i zarządzanie rejestracją;

· Świadczenie usług obsługi klienta i odpowiadanie na zapytania, opinie, roszczenia lub spory;

· Umożliwienie komunikacji między nami w Witrynie, przetwarzanie zamówień zakupu i świadczenie usług dostawy;

· Oceny bezpieczeństwa konta i ryzyka związanego z transakcjami użytkowników, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym incydentom związanym z bezpieczeństwem;

· personalizacji naszej komunikacji z użytkownikiem w oparciu o zapisy przeglądania, zgromadzone przez nas informacje o sprzęcie i historię zamówień, a także prowadzenia badań lub analiz statystycznych w celu poprawy treści i układu Witryny oraz udoskonalenia naszej oferty produktów i usług;

· identyfikowanie, tworzenie i wprowadzanie na rynek produktów i usług, które naszym zdaniem będą cenione przez użytkownika, w tym w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pliki cookie lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi reklam opartych na jego aktywności i zainteresowaniach (patrz sekcja E. COOKIES poniżej). Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, przed wysłaniem użytkownikowi wiadomości w celach marketingowych zwrócimy się do niego o zgodę;

Dane osobowe użytkownika możemy także wykorzystywać do innych celów, które nie są sprzeczne z celami, które ujawniliśmy użytkownikowi (takich jak cele archiwizacyjne w interesie publicznym, cele badań naukowych, lub historycznych lub cele statystyczne), jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

 

C. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać i przekazywać Dane Osobowe użytkownika naszym partnerom i usługodawcom zaangażowanym przez nas w celu pomocy nam w świadczeniu usług użytkownikowi lub którzy w inny sposób przetwarzają Dane Osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, lub o których użytkownik został powiadomiony w momencie gromadzenia przez nas jego Danych Osobowych.  Przykłady takich partnerów lub usługodawców obejmują:

· platformy marketingowe, takie jak między innymi Google, Twitter, Facebook i Instagram oraz dostawcy usług analitycznych związanych z zachowaniem użytkowników, w celu dostosowania treści wyświetlanych podczas odwiedzania naszej Witryny. Te platformy marketingowe mogą łączyć informacje gromadzone na naszej Stronie z danymi na swoich platformach i danymi gromadzonymi z innych stron internetowych lub za pośrednictwem innych źródeł w celu prowadzenia ukierunkowanych reklam. Działania tych zewnętrznych platform marketingowych podlegają ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej Polityce prywatności;

· dostawcy usług płatniczych w celu pomocy w dokonywaniu płatności za transakcje. Działania dostawców usług płatniczych mogą podlegać ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej Polityce prywatności;

· partnerzy logistyczni w celu świadczenia usług dostawy dla kupujących, w tym zwrotu i wymiany produktów;

· dostawcy usług przetwarzania w chmurze w celu świadczenia usług przechowywania danych w chmurze;

Usługodawcy ci zobowiązani są przestrzegać określonych przez nas wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w związku z celami określonymi powyżej, a nie do własnych celów.

W celach określonych powyżej możemy udostępniać dane osobowe użytkownika spółkom powiązanym z XPPen i/lub wyznaczonym przez nie dostawcom usług.

Jeśli uznamy, że jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw, lub ochrony żywotnych interesów użytkownika, lub jakiejkolwiek innej osoby, wówczas możemy również ujawniać i przekazywać Dane osobowe użytkownika naszym profesjonalnym doradcom, organom ścigania, ubezpieczycielom, organizacjom rządowym i regulacyjnym oraz innym organizacjom lub w inny sposób wymagany, lub dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa.

Możemy również ujawnić Dane Osobowe użytkownika dowolnej innej osobie za zgodą użytkownika na ich ujawnienie.

Możemy udostępniać dane zbiorcze lub anonimowe stronom trzecim, ale gdy to robimy, udostępniane przez nas informacje są w anonimowym formacie, który nie identyfikuje użytkownika.

Nawiązaliśmy relacje z innymi stronami i witrynami internetowymi, aby oferować użytkownikom produkty i usługi, których nie oferujemy. Oferujemy użytkownikowi dostęp do tych innych podmiotów i ich witryn internetowych poprzez użycie hiperłączy do tych witryn z naszej Witryny lub poprzez oferowanie witryn "pod wspólną marką", w których zarówno my, jak i inne podmioty korzystamy z tego samego jednolitego lokalizatora zasobów (URL), nazwy domeny lub stron w ramach nazwy domeny w Internecie. W niektórych przypadkach może być wymagane podanie Danych Osobowych w celu rejestracji lub ubiegania się o produkty, lub usługi świadczone przez takie strony trzecie, lub partnerów pod wspólną marką. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych witryn stron trzecich lub witryn pod wspólną marką. Polityka prywatności tych stron może różnić się od naszej, a my nie mamy kontroli nad informacjami, które użytkownik przekazuje tym stronom trzecim. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek ofert, produktów lub usług reklamowanych przez te strony należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności tych stron trzecich i stron pod wspólną marką

 

D. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy obowiązujących przepisów użytkownikowi mogą przysługiwać prawa dostępu do przechowywanych przez nas Danych Osobowych oraz inne prawa.  Jeśli użytkownik jest Osobą z Unii Europejskiej, więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji I. OSOBY Z UNII EUROPEJSKIEJ poniżej. Jeśli masz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych jako użytkownik XPPen.com, lub je poprawić, wyślij swoją prośbę na adres promotion@xp-pen.com.

O ile i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy obciążyć użytkownika opłatą za rozpatrzenie wniosku dotyczącego jego Danych osobowych.

 

E. PLIKI COOKIE

Pliki cookie

By zagwarantować prawidłowe działanie naszej strony internetowej, możemy niekiedy umieszczać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika mały fragment danych znany jako plik cookie. Plik cookie to plik tekstowy umieszczony przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jego zawartość może być pobierana lub odczytywana wyłącznie przez serwer, który utworzył plik cookie. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn oraz niektórych liczb i znaków. Pliki cookie są unikalne dla używanych przeglądarek lub aplikacji mobilnych i umożliwiają witrynom przechowywanie danych, takich jak preferencje użytkownika lub pozycje w koszyku.

Tak jak wiele innych stron internetowych lub dostawców usług internetowych, XPPen wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia wygody użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po każdej wizycie, podczas gdy trwałe pliki cookie są zapisywane podczas wielu wizyt. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie ustawień użytkownika, takich jak język, rozmiar czcionki na komputerze lub urządzeniu mobilnym, lub inne preferencje przeglądarki. Dzięki temu użytkownik nie musi resetować preferencji przy każdej wizycie. Z drugiej strony, jeśli pliki cookie nie są używane, strony internetowe będą postrzegać użytkownika jako nowego użytkownika za każdym razem, gdy załaduje stronę internetową. Na przykład, jeśli użytkownik zostanie przekierowany na inną stronę internetową z witryny, na której jest już zalogowany, a następnie powróci na pierwotną stronę internetową, nie zostanie rozpoznany i będzie musiał zalogować się ponownie.

XPPen nie będzie wykorzystywał plików cookie do celów innych niż określone w niniejszej Polityce. Użytkownik może zarządzać plikami cookie lub usuwać je zgodnie z własnymi preferencjami. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie AboutCookies.org. Użytkownik może wyczyścić wszystkie pliki cookie przechowywane na jego komputerze, a większość przeglądarek internetowych zapewnia opcję blokowania plików cookie. W takim przypadku należy jednak zmienić ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza się naszą witrynę.

Media społecznościowe i jednorazowe logowanie

Oprócz plików cookie możemy również wykorzystywać inne podobne technologie na naszych stronach internetowych, takie jak media społecznościowe i jednorazowe logowanie.

•Media Społecznościowe

Na naszych stronach internetowych znajdują się funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk "Lubię to" na Facebooku i widżety, takie jak przycisk "Udostępnij to" lub interaktywne miniprogramy uruchamiane na naszej stronie. Funkcjonalności te mogą gromadzić adres IP użytkownika, informację o tym, którą stronę użytkownik odwiedza w naszej witrynie, a także mogą ustawiać pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania danej funkcji. Media społecznościowe i widżety są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio na naszych stronach internetowych. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

• Logowanie jednorazowe

W zależności od systemu prawa obowiązującego w danym kraju, użytkownik może mieć dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem usług logowania, takich jak Facebook Connect lub Open ID. Usługi te uwierzytelniają tożsamość użytkownika, zapewniają możliwość udostępnienia nam określonych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), a także wstępnie uzupełniają nasz formularz rejestracyjny. Usługi takie jak Facebook Connect dają użytkownikowi opcję publikowania informacji o swoich działaniach na tej stronie internetowej na swoim profilu, aby dzielić się nimi z innymi osobami w sieci.

Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, mediów społecznościowych i jednokrotnego logowania, jak określono powyżej.

 

F. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Za obowiązek rodziców uważamy monitorowanie korzystania z naszych produktów i usług przez ich dzieci. Jednakże zgodnie z naszą polityką nie wymagamy podawania danych osobowych od osób niepełnoletnich ani nie oferujemy wysyłania żadnych materiałów promocyjnych osobom należącym do tej kategorii.

XPPen nie stara się ani nie zamierza starać się o otrzymywanie żadnych danych osobowych od osób niepełnoletnich. Jeśli rodzic lub opiekun ma powody, by sądzić, że osoba niepełnoletnia przekazała XPPen dane osobowe bez uprzedniej zgody, prosimy o kontakt w celu upewnienia się, że dane osobowe zostaną usunięte, a osoba niepełnoletnia anuluje subskrypcję usług XPPen.

 

G. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Firma wykorzystuje komercyjnie uzasadnione metody bezpieczeństwa, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do Witryny, utrzymywać dokładność danych i zapewniać prawidłowe wykorzystanie przechowywanych informacji.

Zarejestrowani użytkownicy Witryny mogą przeglądać i edytować niektóre informacje za pośrednictwem swojego konta, które jest chronione hasłem. Zalecamy, aby nie ujawniać nikomu swojego hasła. Nasz personel nigdy nie poprosi użytkownika o podanie hasła w niepożądanej rozmowie telefonicznej lub w niepożądanej wiadomości e-mail. W przypadku współdzielenia komputera z innymi osobami nie należy zapisywać informacji logowania (np. identyfikatora użytkownika i hasła) na tym współdzielonym komputerze. Należy pamiętać o wylogowaniu się z konta i zamknięciu okna przeglądarki po zakończeniu sesji.

Nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową będzie całkowicie bezpieczna. W związku z tym, chociaż staramy się chronić informacje, które przechowujemy dla użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które użytkownik przesyła do nas i robi to na własne ryzyko.

 

H. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Regularnie aktualizujemy naszą Politykę prywatności i możemy ją zmieniać w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub opublikujemy zmiany na wszystkich stronach internetowych XPPen, abyś był świadomy informacji, które zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Takie zmiany w naszej Polityce prywatności będą obowiązywać od daty wejścia w życie określonej w powiadomieniu lub na stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat. Dalsze korzystanie z produktów i usług na stronach internetowych, telefonach komórkowych i/lub innych urządzeniach będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanej Polityki prywatności. Zwrócimy się o ponowną zgodę użytkownika, zanim zbierzemy od niego więcej danych osobowych, lub gdy będziemy chcieli wykorzystać lub ujawnić jego dane osobowe do realizacji nowych celów.

 

I. UŻYTKONICY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejsza sekcja Polityki Prywatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z naszej Witryny lub usług objętych niniejszą Polityką Prywatności z kraju będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i stanowi uzupełnienie informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.


Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Dane Osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, jak opisano powyżej. Podstawa prawna do przetwarzania przez nas Danych Osobowych będzie zależeć od Danych Osobowych i kontekstu, w jakim je gromadzimy. Jednakże zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to: niezbędne do wykonania jakiejkolwiek umowy między nami (na przykład, aby świadczyć użytkownikowi żądane usługi oraz identyfikować i uwierzytelniać użytkownika, aby mógł on korzystać z Witryny); niezbędne do spełnienia wymogów prawnych (na przykład, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości i dokonywać obligatoryjnych ujawnień organom ścigania); niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i nienadrzędne wobec praw użytkownika; i/lub gdy jest to oparte na jego zgodzie.

Jeśli gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika w zależności od naszych uzasadnionych interesów (lub interesów jakiejkolwiek strony trzeciej), interes ten zazwyczaj będzie polegał na obsłudze naszej Witryny i usług, zarządzaniu naszymi relacjami z użytkownikiem i komunikowaniu się z użytkownikiem w zakresie koniecznym do świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika oraz w naszym uzasadnionym interesie handlowym, na przykład przy odpowiadaniu na zapytania użytkownika, ulepszaniu naszej Witryny i naszych usług, podejmowaniu działań marketingowych, lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny i usług oraz wykrywania lub zapobiegania nielegalnym działaniom, takim jak oszustwa.

Jeśli zwrócimy się do użytkownika o podanie Danych Osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub zawarcia umowy z użytkownikiem, wyjaśnimy to w stosownym czasie i poinformujemy użytkownika, czy podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe, czy nie (a także o możliwych konsekwencjach w przypadku niepodania Danych Osobowych). W niektórych przypadkach może być wymagane podanie nam Danych Osobowych w celu ich przetwarzania w sposób opisany powyżej, abyśmy mogli świadczyć użytkownikowi wszystkie nasze usługi i aby użytkownik mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej Witryny.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to uzasadnione z biznesowego punktu widzenia, na przykład w celu świadczenia usług lub dostarczania produktów użytkownikowi, lub gdy jest to wymagane, lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, takie jak przepisy podatkowe i rachunkowe. Gdy nie będziemy mieć uzasadnionej biznesowej potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na jakiej gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji J. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ poniżej.


Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Nasza działalność może wymagać od nas przekazywania Danych Osobowych użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), w tym do krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj użytkownika, na przykład do Stanów Zjednoczonych i Chin. Firma podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że odbiorcy Danych Osobowych użytkownika są związani obowiązkiem zachowania poufności i wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe użytkownika pozostaną chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przysługują mu następujące prawa do ochrony danych, z których może skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji J. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ poniżej:

· Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, ich poprawiania, aktualizacji lub żądania ich usunięcia.

· Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, gdy jest ono oparte na naszych uzasadnionych interesach, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

· Prawo do żądania od nas, w niektórych sytuacjach, ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika lub żądania przeniesienia danych osobowych użytkownika

· Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej wysyłanej przez nas w dowolnym momencie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając łącze "anuluj subskrypcję" lub "zrezygnuj" w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail.  Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji J. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ poniżej.

· Jeśli zgromadziliśmy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik jest poinformowany o zmianach lub nieścisłościach w swoich danych, powinien poinformować nas o takich zmianach, aby nasze dane mogły zostać zaktualizowane lub poprawione.

 

J. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Wszelkie prośby, pytania lub wątpliwości związane z korzystaniem przez nas z Danych osobowych użytkownika i postanowieniami powyższej Polityki prywatności prosimy kierować na adres promotion@xp-pen.com. 

Darmowa wysyłka

Oferujemy bezpłatną wysyłkę

Bezpieczeństwo płatności

Informacje o płatnościach są przetwarzane w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

Od poniedziałku do piątku 10 am to 6 pm (GMT+8)

Profesjonalne wsparcie

shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Darmowa wysyłka
Oferujemy bezpłatną wysyłkę
Bezpieczeństwo płatności
Informacje o płatnościach są przetwarzane w bezpieczny sposób
Skontaktuj się z nami
Od poniedziałku do piątku 10 am to 6 pm (GMT+8)
Profesjonalne wsparcie
shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Follow Us on Your Favorite Network

Follow Us on Your Favorite Network

(Oficjalny sklep Polski)

Copyright©2024 HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED All Rights Reserved.

We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our websites. You can manage your settings at any time through Cookie Preferences or read our Cookie Policy to learn more.
COOKIE_ONLY_NEED
COOKIE_ALL_ACCEPT